Bỏ ra một số tiền để lắp đặt bộ lọc nước là bước đầu đã rất quan tâm đến sức khoẻ của gia đình, nhất là lo cho con trẻ. Nhưng sau một thời gian sử dụng, mối quan tâm đó thường bị sao nhãng bỡi nhiều lý do như quên, bận bịu, hoặc phổ biến nhất là do chủ quan, cứ phó mặc cho bộ lọc tự làm nhiệm vụ mà không để ý xem nó có còn khả năng đó hay không. Điều này rất tai hại mà chúng ta vô tình không nhận ra.

Có thể chia ra 3 dạng lọc nước quy mô hộ gia đình phổ biến nhất:

· Bình lọc nước mini: chế tạo giống nhau hàng loạt nên chất lượng xử lý phụ thuộc nhiều vào nguồn nước đầu vào; công suất lọc nhỏ, không bảo trì được, chỉ thay thế ruột lọc.

· Bộ lọc nước uống trực tiếp: chủ yếu lọc cặn, khử mùi và tiệt trùng, có thể có thêm lọc thẩm thấu ngược (RO) nên nước cấp vào phải cơ bản sạch; công suất lọc nhỏ, định kỳ thay vật tư.

· Bộ các cột lọc: xử lý nước cho toàn bộ sinh hoạt và ăn uống cả nhà, công suất không hạn chế, tuỳ vào nhu cầu mỗi nhà. Vật liệu lọc được tính toán thiết kế riêng cho từng nhà phù hợp với chất lượng nguồn nước và bám sát theo yêu cầu chất lượng nước đúng mục đích sử dụng. Cột lọc có bố trí các van để bảo trì thường xuyên, định kỳ 2-3 năm thay vật liệu lọc.

Dù cho bộ lọc nhà mình đang sử dụng thuộc dạng nào, thì điểm chung là:

· Cần sử dụng đúng cách và bảo trì thường xuyên theo khuyến cáo của nhà sản xuất, đơn vị cung cấp dịch vụ;

· Kịp thời thay thế ruột lọc, vật liệu lọc;

· Luôn chăm sóc bộ lọc như hồi mới lắp đặt;

· Bảo trì ngay khi phát hiện chất lượng nước suy giảm bằng cảm quan;

· Cần đề phòng trường hợp thiết bị lọc tuy còn tốt, nhưng chất lượng nước nguồn có thể đã biến động, ảnh hưởng đến chất lượng nước sau lọc.