Bằng cách nhìn các dấu hiệu của các tổ chức giám định ghi trên sản phẩm để biết được sản phẩm đó đã được các tổ chức nào chứng nhận chất lượng.

Trên thế giới, có hai tổ chức giám định độc lập, phi chính phủ, phi lợi nhuận uy tín là:và.

I. National Sanitary Foundation, tên viết tắt NSF, là Trung tâm hợp tác về An toàn thực phẩm và Nước uống của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

NSF chỉ xác nhận một sản phẩm tốt khi nó đạt đủ 5 yêu cầu sau :

1. Khả năng lọc đúng như cam kết của nhà sản xuất.

2. Thiết bị lọc không đưa thêm chất gây độc hại vào nước.

3. Thiết bị lọc có cấu trúc bền vững.

4. Các quảng cáo, tài liệu kỹ thuật và nhãn mác không gây nhầm lẫn.

5. Vật liệu và quy trình sản xuất không thay đổi ( sản phẩm có chất lượng và độ tin cậy ổn định )

II. WQA là Water Quality Association, Hiệp hội Chất lượng Nước, là tổ chức nghề nghiệp của các doanh nghiệp sản xuất và buôn bán thiết bị lọc nước và nước tinh khiết.

Những sản phẩm có chất lượng tốt thường được tổ chức này cấp “Gold Seal” (dấu vàng chất lượng).

Còn ở Việt Nam thì có các tổ chức giám định chất lượng chuyên nghiệp như: Viện Pasteur, Tổng cục đo lường chất lượng, Viện vệ sinh y tế công cộng – Bộ y tế, …